Hồ sơ công ty Tỉnh Điện Biên Điện Biên

Tìm thấy 66 kết quả (0.0062 giây)


Chi cục bảo vệ môi trường

Mã số thuế: 5600204815

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 23/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Số 315, đường 7/5 - Phường Him Lam - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Trần Thị Thanh Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ

Mã số thuế: 5600203709

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 13/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Đội 19 - Xã Thanh Hưng - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Nguyễn Xuân Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600203515

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 06/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Giàng Thị Hoa

Điện thoại: N/A


Hội nông dân tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600203547

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 06/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Sùng Chứ Thếnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Bảo hiểm xã hội tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600203339

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 02/08/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 9 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Nguyễn Ngọc Toan

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0100695387-070

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 22/07/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 24 , đường Tôn Thất Tùng - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Đàm Xuân Triệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Cao đẳng y tế Điện Biên

Mã số thuế: 5600202818

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 20/07/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 6 - Phường Noong Bua - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Đinh Danh Tuân

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm văn hoá tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600200264

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 30/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 5 - Phường Mường Thanh - TPĐB - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Lý Văn Nhạ

Điện thoại: Xem chi tiết


Thanh tra sở giao thông vận tải

Mã số thuế: 5600200225

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 30/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Phố 4 - Phường Thanh Bình - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Trương Huy Thịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Sở Tài chính tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600200271

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 30/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Số 894 - Tổ 10 - Mường Thanh - TPĐB - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Đinh Văn Tấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Chính trị tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600200296

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 30/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Phố 5- Noong Bua - TPĐB - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Phạm Ngọc Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Sở tư pháp tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600200306

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 30/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20 - Mường Thanh - TPĐB - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Lê Đình Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


BQLDA hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600199724

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 23/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 25 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Triệu Đình Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600199763

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 23/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 20 - phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Cục hải quan tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600198840

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 17/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Số 882, đường 7/5 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Bùi Gia Mão

Điện thoại: Xem chi tiết


Kho bạc nhà nước Điện Biên

Mã số thuế: 5600196709

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 11/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 11 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Nguyễn Thị Hưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


CN công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Hải Phòng tại Điện Biên

Mã số thuế: 0200717348-002

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 09/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Số 356 - Tổ dân phố 15 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Đặng Kim Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Sở ngoại vụ tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600195310

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 09/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Nguyễn Văn Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Thanh tra tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600194571

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 06/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: số 983 - Tổ 7 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Nguyễn Xuân Cách

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Mã số thuế: 5600194229

Tỉnh/Thành: Điện Biên

Ngày lập: 03/06/2009 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 886, Đường 7/5 - Phường Mường Thanh - Tỉnh Điện Biên - Điện Biên

Đại diện: Vũ Hồng Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết