Hồ sơ công ty Huyện Tu Mơ Rông Kon Tum

Tìm thấy 157 kết quả (0.0022 giây)


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU HỮU CƠ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101247501

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 19/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đăk Kinh2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Ngô Quang Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NGỌC LINH KON TUM

Mã số thuế: 6101247357

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 12/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tu Bung, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Hồ Văn Tuệ

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG , CÔNG NGHIỆP XANH TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101246970

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 05/07/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Chu Thị Minh Thảo

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG KIM HOÀN

Mã số thuế: 6101243698

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 27/03/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Vương Kim Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MAÊI NÔNG NGHIÊÊP VA� DƯƠÊC LIÊÊU ĐÔ�NG XANH KON TUM

Mã số thuế: 6101241965

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 15/01/2018 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Lộc Bông, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Phan Quang Công

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CP NGỌC LĨNH GROUPVN

Mã số thuế: 6101241002

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 28/12/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ba Tu Ba, Xã Ngok Yêu, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Nguyễn Đình Cảnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG HIẾU TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101237302

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 21/11/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Nguyễn Văn Quán

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DŨNG THÀNH DANH

Mã số thuế: 6101235961

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 17/10/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tu Mơ Rông, Xã Tu Mơ Rông, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Thân Đức Lưu

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221461

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 12/02/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Lê Hồng Cảnh

Điện thoại: N/A


CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI HUYỆN TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101221214-005

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 09/02/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Phạm Lực

Điện thoại: N/A


HẠT KIỂM LÂM RỪNG PHÒNG HỘ TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101215330

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 15/12/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Mô Pả, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU NGỌC LÂY

Mã số thuế: 6101213460

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 02/11/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đăk Kinh 2, Xã Ngọk Lây, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Lương Đình Phi

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUÂN THANH KON TUM

Mã số thuế: 6101212989

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 09/10/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kach Lớn 2, Xã Đắk Sao, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Cao Xuân Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC GIA HƯNG TẠI TU MƠ RÔNG

Mã số thuế: 6101166997-001

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 04/09/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun, Xã Đắk Hà, Huyện Tu Mơ Rông, Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Nguyễn Văn Đức

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Quang Dũng Kon Tum

Mã số thuế: 6101203920

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 17/01/2016 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Măng Lở - Xã Đắk Rơ Ông - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện: Lê Văn Dàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hồng Tuấn Nam

Mã số thuế: 6101198131

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 11/11/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện: Mai Văn Hồng

Điện thoại: N/A


Ban QLDA giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Huyện Tu Mơ Rông

Mã số thuế: 6101196416

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 28/09/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Kon Tun - Xã Đắk Hà - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọ Lây

Mã số thuế: 6101195821

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Lây - Xã Ngọk Lây - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Đăk Sao

Mã số thuế: 6101195846

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Đăk Sao - Xã Đắk Sao - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Thu vãng lai xã Ngọc Yêu

Mã số thuế: 6101195839

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Ngọc Yêu - Xã Ngok Yêu - Huyện Tu Mơ Rông - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A