Hồ sơ công ty Huyện Phong Thổ Lai Châu

Tìm thấy 226 kết quả (0.0032 giây)


CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠI VIỆT

Mã số thuế: 6200097180

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 24/02/2018 (Đã được 27 Ngày)

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Trần Minh Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV VINH HẰNG

Mã số thuế: 6200097078

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Bản Chi Bú, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Đèo Văn Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÙNG MÉ

Mã số thuế: 6200096807

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 14/01/2018 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Giàng A Mé

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDT NỘI TRÚ HUYỆN PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200096451

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 21/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Hữu Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MN LẢN NHÌ THÀNG

Mã số thuế: 6200096155

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 11/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Lản Nhì Thàng, Xã Lản Nhì Thảng, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Đỗ Thị Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MN TUNG QUA LÌN

Mã số thuế: 6200096148

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 11/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Tung Qua lìn, Xã Tông Qua Lìn, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Trần Thị Phương Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG THCS MA LY PHO

Mã số thuế: 6200096099

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: MaLyPho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Quốc Huy

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PTDTBT THCS SỐ 2 BẢN LANG

Mã số thuế: 6200096081

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thèn Thầu, Xã Bản Lang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Vũ Văn Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG THCS HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200096074

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: PôTô, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Đình Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC NẬM XE

Mã số thuế: 6200096067

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Nậm Xe, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Lù Cao Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096042

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Bản Chi Sáng, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Mai Anh Thăng

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON MÙ SANG

Mã số thuế: 6200096035

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Trần Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TH DÀO SAN

Mã số thuế: 6200096028

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Dào San, Xã Dào San, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Đồng Bích Hòa

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PTDTBTTH MA LY PHO

Mã số thuế: 6200096010

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Trần Thị Hằng

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 1 SIN SUỐI HỒ

Mã số thuế: 6200096003

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Sin Súi Hồ, Xã Sin Suối Hồ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Tiến Hiền

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC MƯỜNG SO

Mã số thuế: 6200095994

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Mường So, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Văn San

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200095987

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Khổng lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Hà

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 HUỔI LUÔNG

Mã số thuế: 6200095955

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Huổi Luông, Xã Huổi Luông, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Đặng Công Sáu

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC MÙ SANG

Mã số thuế: 6200095948

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Mù Sang, Xã Mù Sang, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Vũ Quang Thiều

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON KHỔNG LÀO

Mã số thuế: 6200095930

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2017 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Khổng Lào, Xã Khổng Lào, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Đại diện: Đỗ Thị Uyên

Điện thoại: N/A


Loading...