Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Lộc B Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 2,102 kết quả (0.0027 giây)


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thế Giới Nội Thất

Mã số thuế: 0315946471

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: E9/16- Ấp 5- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Duy Nam

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vĩnh Tiến

Mã số thuế: 0315946538

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: C5B/5/11 Ấp 3B- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Văn Vương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trang Thiết Bị Y Tế Và Thẩm Mỹ An Nhiên

Mã số thuế: 0315940769

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 06/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Số 57 Đường số 8- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Thị Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Sản Xuất Thương Mại May Mặc Minh Vy

Mã số thuế: 0315943174

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: C4B/58- Ấp 3B- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đỗ Văn Minh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Gia Huy

Mã số thuế: 0315937188

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: A5/40A/1 Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Bửu Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lưu Hương Đào

Mã số thuế: 0315933345

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/10/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: C9/28T ẤP 3- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lưu Thị Xuân Đào

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Đại Hoàng Phát

Mã số thuế: 0315932013

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: A7/28D1 - Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Minh Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Klk

Mã số thuế: 0315923763

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: B10/22D- Ấp 2A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Phi Khanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Cơ Khí Kim Hiền

Mã số thuế: 0315925947

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Số 767 Đường TBĐ 17- Ấp 1A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Kim Hiền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Giặt Ủi Hoàng Tha

Mã số thuế: 0315925714

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: F2/20G- Ấp 6A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Thạch Quành Tha

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giặt Sấy Thanh Xuân

Mã số thuế: 0315925954

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: F4/6Đ- Ấp 6A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nhựa Hiếu Dũng

Mã số thuế: 0315920272

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: E19/11A/2 Ấp 5- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Tô Hiếu Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Và Dịch Vụ Tân Hoàng Long

Mã số thuế: 0315921766

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: A8/5A/12 Đường 1A- Tổ 7- ấp 1B - Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Văn Trọng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Đức Huy

Mã số thuế: 0315924044

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: C5/16/5 Ấp 3A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh Trà

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Lắp Đặt Và Đầu Tư Điện Mặt Trời Việt

Mã số thuế: 0315917551

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: B11/6G- Ấp 2 A- Tổ 4- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Bá Núi

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hòa Phát Hcm

Mã số thuế: 0315917671

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: D16/14 A3- Ấp 4- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lý Minh Hòa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Giày An Bình

Mã số thuế: 0315916212

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/09/2019 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: B7/6PZ Võ Văn Vân- Ấp 2- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lày Ìu Khền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng & Sửa Chữa Đại Phát

Mã số thuế: 0315914215

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/09/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: F3/6 Ấp 6- Đường 6A- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thế Tuất

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bts (vn)

Mã số thuế: 0315897961

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/09/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: B12F/5A10 Ấp 2- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thục Doanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Phát Triển Công Nghệ Ams (automated Machine Systems)

Mã số thuế: 0315914342

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/09/2019 (Đã được 5 Tháng)

Địa chỉ: A12/10 Đường Liên Ấp 1-2- Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc B- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Minh

Điện thoại: N/A


Loading...