Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Lộc A Huyện Bình Chánh TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 1,944 kết quả (0.0022 giây)


Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Dịch Vụ Sản Xuất Xây Dựng Thanh Bình

Mã số thuế: 0315173951

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/07/2018 (Đã được 2 Ngày)

Địa chỉ: B3/41F2 Tổ 14- Ấp 2- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thanh Bình

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Xd Châu Cường

Mã số thuế: 0315171714

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/07/2018 (Đã được 4 Ngày)

Địa chỉ: D7/5CB Ấp 4- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hồ Quốc Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Gia Công Chế Biến Nông Sản Vũ Trần

Mã số thuế: 0315168623

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/07/2018 (Đã được 4 Ngày)

Địa chỉ: C10/1C Ấp 3A- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Agrikey Vn

Mã số thuế: 0315167316

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/07/2018 (Đã được 6 Ngày)

Địa chỉ: F3/43/13A Đường Liên Ấp 6-2- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Thị Hồng Thanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Sơn Bảo Anh

Mã số thuế: 0315161018

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/07/2018 (Đã được 11 Ngày)

Địa chỉ: A1/2G1 Đường Rạch Cầu Suối- Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Hoàng An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Điện Lạnh Tiến Thành

Mã số thuế: 0315148088

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2018 (Đã được 13 Ngày)

Địa chỉ: A2/48E Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hứa Thành Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Xnk Tuấn Phát

Mã số thuế: 0315153296

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 08/07/2018 (Đã được 13 Ngày)

Địa chỉ: C8/10T Đường Nữ Dân Công- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Mai Anh Tú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Vân Sơn

Mã số thuế: 0315148810

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/07/2018 (Đã được 17 Ngày)

Địa chỉ: D12/11C/3 Đường Lê Thị Dung- Tổ 4- Ấp 4A- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Dương Ngọc Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mai Dịch Vụ Tư Vấn Xây Dựng Vôn Á

Mã số thuế: 0315149187

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/07/2018 (Đã được 17 Ngày)

Địa chỉ: D16/46T Đường Phan Thị Tư- Ấp 4- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Văn Cảnh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Ngân Cao Nguyên

Mã số thuế: 0315146179

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/07/2018 (Đã được 18 Ngày)

Địa chỉ: A5/49B2 Ấp 1B- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thành Cao

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư - Sản Xuất - Thương Mại - Dịch Vụ Long Phát

Mã số thuế: 0315143202

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/07/2018 (Đã được 19 Ngày)

Địa chỉ: A4/38L- Ấp 1- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Văn Long

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Đăng Nguyên

Mã số thuế: 0315138139

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/07/2018 (Đã được 20 Ngày)

Địa chỉ: C20/6EB4 Ấp 3- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Lâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Vệ Sinh Thanh Tùng

Mã số thuế: 0315138065

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: B7/18V Đường Liên Ấp 26- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thu Thùy

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Khuôn Việt Pkpvn

Mã số thuế: 0315138435

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: F13/45F6- Ấp 6A- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Huỳnh Thế Phong

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Nguyễn Thị Thức

Mã số thuế: 0315138259

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: B3/42G Ấp 2- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Thương Mại Huyền Trân

Mã số thuế: 0315137992

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: B1/5Q1 Tổ 3- Ấp 2- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xây Dựng Cơ Khí Ngọc Phát

Mã số thuế: 0315136621

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: KP F6/15 Ấp 6B- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Khải

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Phát Thành

Mã số thuế: 0315136759

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/06/2018 (Đã được 23 Ngày)

Địa chỉ: F3/1D1 Ấp 6B- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH First Tech

Mã số thuế: 0315128130

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 27/06/2018 (Đã được 24 Ngày)

Địa chỉ: F2/16 Quách Điêu- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phùng Vĩnh Luân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại Hạt Nhựa Nam Anh

Mã số thuế: 0315125186

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/06/2018 (Đã được 25 Ngày)

Địa chỉ: C12/17 Đường Kênh Trung Ương- Ấp 3- Xã Vĩnh Lộc A- Huyện Bình Chánh- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Chí Tuyên

Điện thoại: N/A


Loading...