Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Hưng Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Tìm thấy 35 kết quả (0.0018 giây)


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Quốc Cường

Mã số thuế: 1900614854

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 08/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 189- ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Quốc Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 12 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Nguyễn Thành Lập

Mã số thuế: 1900592093-013

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 27/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 351, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Thành Lập

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu út Hoàng

Mã số thuế: 1900610183

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 23/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 81,ấp Nam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Văn Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Thành Hưng Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900609798

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 10/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 218, ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Quốc Hưng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tấn Đạt Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900608762

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 07/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 186, ấp Trung Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Phan Văn Đạt

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Linh

Mã số thuế: 1900600675

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 03/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 83, ấp Đông Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Vũ Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 5 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-005

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 15/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 43, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Phan Văn Sĩ

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: 2200702708-004

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 08/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 27, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lâm Thị Diệu

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-013

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 09/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 289 ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 11 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-011

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 15/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 350, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 8 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-006

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 28/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 115, ấp Thạnh Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 2 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-002

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 06/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thi

Mã số thuế: 1900578081-002

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 18/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Dương Văn Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Ii - Doanh Nghiệp Tư Nhân Khánh Hưng I

Mã số thuế: 1900287974-001

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 04/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Ngô Khem

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Thuận Giàu

Mã số thuế: 1900579247

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 25/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 37, ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Ngọc Giàu

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vũ Thi

Mã số thuế: 1900578081

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 21/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Dương Văn Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Chinh Nga

Mã số thuế: 1900575764

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 21/04/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Dương Lệ Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thanh Sơn Vĩnh Lợi

Mã số thuế: 1900574062

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 02/03/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 139 ấp Tam Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Đặng Văn Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Cơ sở KD Lúa gạo Minh Thế

Mã số thuế: 1900570702

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 20/11/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 110 ấp Trung Hưng II - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Dương Minh Thế

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác xã Hưng Phát

Mã số thuế: 1900563896

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 28/05/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Tam hưng, xã Vĩnh Hưng - Xã Vĩnh Hưng - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn trung Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg