Hồ sơ công ty Xã Vĩnh Hưng A Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Tìm thấy 19 kết quả (0.0017 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Lúa Giống Đông Xuân

Mã số thuế: 1900623506

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 06/04/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 113- Ấp Bắc Hưng- Xã Vĩnh Hưng A- Huyện Vĩnh Lợi- Tỉnh Bạc Liêu

Đại diện: Huỳnh Trường Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 9 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Lê Hoàng Duy

Mã số thuế: 1900607800-009

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 18/07/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 06, ấp Mỹ Phú Đông - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Hoàng Duy

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 4 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Thảo Nguyên

Mã số thuế: 1900601830-002

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 12/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 43, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Hồng Quyến

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vận Chuyển Triệu Vi

Mã số thuế: 1900607078

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 27/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 21 ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Thanh Kỳ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Thanh Nghi

Mã số thuế: 1900598810

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 20/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Thanh Nghi

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Huỳnh Phin

Mã số thuế: 1900597207

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 05/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 14, ấp Trung Hưng IB - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Huỳnh Văn Phin

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 4 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-004

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 06/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 18, ấp Trung Hưng IB - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoài Bảo Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900583878

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 23/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 208, ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Phan Thanh Hoài

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lê Kiệt

Mã số thuế: 1900579783

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 14/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 38, ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Văn Kiệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Kiệt

Mã số thuế: 1900509955

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 23/02/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 3 - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Văn Kiệt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Duy Khanh

Mã số thuế: 1900500060

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 22/12/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 22 ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Hiệp Liệt

Điện thoại: Xem chi tiết


UBND xã Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900413611

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 22/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


TRường Mẫu Giáo Vàng Anh

Mã số thuế: 1900410240

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 22/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Phan Bội Châu

Mã số thuế: 1900410025

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 21/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng 1B, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường tiểu học Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900410032

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 21/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trạm Y Tế xã Vĩnh Hưng A

Mã số thuế: 1900409862

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 17/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng, xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Phong

Mã số thuế: 1900358230

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 26/10/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Thanh Phong

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Hiếu Diểm

Mã số thuế: 1900258099

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 24/08/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: ấp Trà Ban II - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Dương Minh Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Hưng

Mã số thuế: 1900172620

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 30/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Số 111 ấp Trung Hưng - Xã Vĩnh Hưng A - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Thanh Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...