Hồ sơ công ty Xã Trường Long A Huyện Châu Thành A Hậu Giang

Tìm thấy 30 kết quả (0.0040 giây)


CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI MINH HUÂN

Mã số thuế: 6300280366

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 23/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 117, ấp Trường Bình, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Đại diện: Trần Thị Iêm

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC

Mã số thuế: 6300278455

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 25/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trương Thị Hồng Yến

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 3

Mã số thuế: 6300276345-007

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Trường Hoà A - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Văn Nhỏ

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: 6300276345-003

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Thường Hiệp A - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Văn Nhỏ

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Rạng Vân

Mã số thuế: 1400857802-005

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 06/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 19 ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Thành Tiến

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Cây giống Sáu Sang

Mã số thuế: 6300276497

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 27/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 49 ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Võ Văn Hội

Điện thoại: N/A


Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Lực

Mã số thuế: 6300275856

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 48 ấp Trường Hiệp A - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Đặng Quốc Lực

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Thảo

Mã số thuế: 6300268217-004

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 21/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Trường Hoà - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Quốc Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp tác xã nông nghiệp Phước Lộc

Mã số thuế: 6300268390

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 21/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 213, ấp Trường Hiệp A - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Trung Kiên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Phúc Khánh Phương

Mã số thuế: 6300267887

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 29/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tỉnh lộ 929 ấp Trường Hưng - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Huỳnh Kim Khánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trường Lợi

Mã số thuế: 6300265819

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 23/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 42 ấp Trường Lợi - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Đề Nine

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tm Dv Sx Hải Hà

Mã số thuế: 6300260715

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 23/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 65, ấp Trường Hưng - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Hữu Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Tuấn

Mã số thuế: 6300260602

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 23/03/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Thịnh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Bùi Hải Đăng

Mã số thuế: 6300253098

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 21/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 97 ấp Trường Bình - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Bùi Văn Tha

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà An Phú Thiên Môi Trường Cờ Đỏ

Mã số thuế: 6300251703

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 28/08/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 09, Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phạm Thị Huệ

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Hải Thành

Mã số thuế: 6300230421

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 31/07/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 201 ấp Trường Thắng - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Thiều Văn Hải

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu - Gas Thành Đạt

Mã số thuế: 6300229867

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 16/07/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Huỳnh Thị Kim Loan

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Nhà An Phú Thiên

Mã số thuế: 6300228542

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 08/07/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Huỳnh Thanh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Tường Nguyên

Mã số thuế: 6300224040

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 16/04/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 68, ấp Trường Hòa - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Thành Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Lưu Quốc Hùng

Mã số thuế: 6300214229

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 17/09/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Số 75, ấp Trường Hưng - Xã Trường Long A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lưu Quốc Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...