Hồ sơ công ty Xã Tân Hòa Huyện Châu Thành A Hậu Giang

Tìm thấy 43 kết quả (0.0028 giây)


Công Ty TNHH Mtv Trường Phát Lộc

Mã số thuế: 6300292234

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/09/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Quốc lộ 61C- ấp 3A- Xã Tân Hòa- Huyện Châu Thành A- Tỉnh Hậu Giang

Đại diện: Đinh Vĩnh Khương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tm Dv Chuyên Cần

Mã số thuế: 6300283254

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 15/01/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 105- ấp 4A- Xã Tân Hòa- Huyện Châu Thành A- Tỉnh Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Quang Hiển

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A

Mã số thuế: 6300275461-005

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 14/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3B - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Cao Lê Thiên Thu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 1

Mã số thuế: 6300276345-004

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 4A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Văn Nhỏ

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 4

Mã số thuế: 6300276345-006

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 3B - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Văn Nhỏ

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Văn Xuyên

Mã số thuế: 6300276183

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 19/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Đường Côn Vu, ấp 4 - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Kha Văn Xuyên

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A

Mã số thuế: 6300275461-002

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 12/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 2B - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Cao Lê Thiên Thu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Kha Chí Cường

Mã số thuế: 6300272735

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 21/03/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô 3 số 8 khu vượt lũ Tân Thuận, ấp 4 - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Kha Văn Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Khanh Thảo

Mã số thuế: 6300268217-003

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 21/12/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: 3A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Quốc Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Khang Phát

Mã số thuế: 6300266964

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 03/11/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 185, ấp 3A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Phúc Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Tân Toàn Thắng

Mã số thuế: 6300265537

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 15/09/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 118, ấp 3A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Văn Đang

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Minh Trung

Mã số thuế: 6300262582

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 27/05/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ấp 1A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Võ Minh Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Nam Việt

Mã số thuế: 6300261797

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 24/04/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 79/1 ấp 3A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Cao Nguyên Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ 24/24h

Mã số thuế: 6300254077

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 03/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 4A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Văn Bảo

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Hoàng Thiên

Mã số thuế: 6300233119

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 02/10/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 1/26, ấp 2A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Huỳnh Thị Ngọc Chắc

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tiên Tiến

Mã số thuế: 6300230573

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 04/08/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 3B - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Văn Phượng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Nông Trại Sinh Thái Hậu Giang

Mã số thuế: 6300193113

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 14/06/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: ấp 1A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Hồng Quang

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thuận ưng

Mã số thuế: 6300190698

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 24/05/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: 162 ấp 4B - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 369

Mã số thuế: 6300176936

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 09/02/2012 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 3A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Cao Nhuận Điền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Tiếp

Mã số thuế: 6300151152

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 10/11/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp 1A - Xã Tân Hòa - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Thị Hồng Tiếp

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...