Hồ sơ công ty Xã Nhơn Hòa Lập Huyện Tân Thạnh Long An

Tìm thấy 9 kết quả (0.0021 giây)


Trần Thị Tuyết Mai

Mã số thuế: 1101800533

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 15/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp Nguyễn Bảo - Xã Nhơn Hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Trần Thị Tuyết Mai

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Trà Giang

Mã số thuế: 1101192003-001

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 16/02/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Nguyễn Sơn - Xã Nhơn Hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Huỳnh Kim Tú

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trà Giang

Mã số thuế: 1101192003

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 21/10/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Nguyễn Tán (ấp 4) - Xã Nhơn Hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Huỳnh Kim Tú

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học Nhơn Hoà Lập A huyện Tân Thạnh

Mã số thuế: 1101118391

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 17/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp 3, xã Nhơn Hoà Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Nhơn Hoà Lập B huyện Tân Thạnh

Mã số thuế: 1101118497

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 17/08/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: xã Nhơn Hoà Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN út Thành

Mã số thuế: 1101022876

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 01/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 Bùi Thắng, xã Nhơn Hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Trân Châu

Mã số thuế: 1100351275

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 22/01/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 Xã Nhơn hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Trần thị Mịnh

Điện thoại: Xem chi tiết


DNTN Khanh Tân

Mã số thuế: 1100579833

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 11/03/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: ấp 3 xã Nhơn Hòa Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện: Trần Văn On

Điện thoại: Xem chi tiết


Uỷ Ban Nhân Dân Xã Nhơn Hoà Lập

Mã số thuế: 1100167188

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 22/09/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Âp 4 - Xã Nhơn Hoà Lập - Huyện Tân Thạnh - Long An

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd