Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hưng Huyện Chư Păh Gia Lai

Tìm thấy 32 kết quả (0.0062 giây)


DOANH NGHIệP Tư NHâN GIA BảO PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901044361

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Mai Xuân Trường

Điện thoại: N/A


Trường tiểu học số 1 Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901034557

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 26/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901033592

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Mầm non Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901032366

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hoàng Nguyên Gia Lai

Mã số thuế: 5900963443-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 16/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Tài Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Tb-Agrifeed

Mã số thuế: 5901025584

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 22/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thái Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Kim Liên

Mã số thuế: 5901024213

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 09/12/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Vân Gia Lai

Mã số thuế: 5901019333

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Khánh Hưng - Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hoàng Hưng

Mã số thuế: 5901008733-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Xuân Khuynh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Ngân

Mã số thuế: 5901014818

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 23/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Đỗ Công Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hoàng Hưng

Mã số thuế: 5901008733

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/03/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Xuân Khuynh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm - Dv Tin Học Quang Hiếu Gia Lai - Chi Nhánh Chư Păh

Mã số thuế: 5900968346-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 29/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế - Kế Toán Tây Nguyên

Mã số thuế: 5900939779

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 27/09/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Võ Nguyên Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội 1 xã Nghĩa Hưng mã đặc trưng

Mã số thuế: 5900939465

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/09/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Nghĩa Hưng - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Đội 1 xã Nghĩa Hưng mã đặc trư

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cường Vương Gia Lai

Mã số thuế: 5900841798

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 02/01/2012 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Trần Hùng Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Trường

Mã số thuế: 5900773964

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 05/04/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Trần Thị Tuyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Tín Tại Gia Lai

Mã số thuế: 6100279324-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 23/12/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Hiền

Mã số thuế: 5900500886

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 03/02/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Quang Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Tín

Mã số thuế: 6100279324

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 08/01/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH thương mại và sản xuất Như Dũng

Mã số thuế: 5900491409

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 13/12/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Ngọc Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...