Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hưng Huyện Chư Păh Gia Lai

Hồ sơ công ty Xã Nghĩa Hưng Huyện Chư Păh Gia Lai

Tìm thấy 32 kết quả (0.0055 giây)


DOANH NGHIệP Tư NHâN GIA BảO PHáT GIA LAI

Mã số thuế: 5901044361

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/09/2016 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Mai Xuân Trường

Điện thoại: N/A


Trường tiểu học số 1 Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901034557

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 26/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học số 2 Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901033592

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Mầm non Nghĩa Hưng

Mã số thuế: 5901032366

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Hoàng Nguyên Gia Lai

Mã số thuế: 5900963443-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 16/03/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Tài Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dinh Dưỡng Nông Nghiệp Tb-Agrifeed

Mã số thuế: 5901025584

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 22/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 4 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thái Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Kim Liên

Mã số thuế: 5901024213

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 09/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 5 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Huỳnh Vân Gia Lai

Mã số thuế: 5901019333

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/09/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Khánh Hưng - Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hoàng Hưng

Mã số thuế: 5901008733-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/08/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Xuân Khuynh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Ngân

Mã số thuế: 5901014818

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 23/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 8 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Đỗ Công Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Huy Hoàng Hưng

Mã số thuế: 5901008733

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/03/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Xuân Khuynh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm - Dv Tin Học Quang Hiếu Gia Lai - Chi Nhánh Chư Păh

Mã số thuế: 5900968346-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 29/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dịch Vụ Thuế - Kế Toán Tây Nguyên

Mã số thuế: 5900939779

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 27/09/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Võ Nguyên Hoàng

Điện thoại: Xem chi tiết


Đội 1 xã Nghĩa Hưng mã đặc trưng

Mã số thuế: 5900939465

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/09/2012 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Nghĩa Hưng - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Đội 1 xã Nghĩa Hưng mã đặc trư

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cường Vương Gia Lai

Mã số thuế: 5900841798

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 02/01/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Trần Hùng Vương

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tuyết Trường

Mã số thuế: 5900773964

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 05/04/2011 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Trần Thị Tuyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Tín Tại Gia Lai

Mã số thuế: 6100279324-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 23/12/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Đạt Hiền

Mã số thuế: 5900500886

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 03/02/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: thôn 6 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Quang Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngân Tín

Mã số thuế: 6100279324

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 08/01/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9 - Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Thu Thủy

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH thương mại và sản xuất Như Dũng

Mã số thuế: 5900491409

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 13/12/2008 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thôn 9, Xã Nghĩa Hưng - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Phạm Ngọc Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...