Hồ sơ công ty Xã Lương Hòa Huyện Bến Lức Long An

Tìm thấy 115 kết quả (0.0029 giây)


CôNG TY Cổ PHầN XUấT NHậP KHẩU SảN XUấT PHâN BóN HữU Cơ Mỹ

Mã số thuế: 1101828641

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 14/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 10 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Nguyễn Thanh Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Dũng Phượng

Mã số thuế: 1101823354

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 09/06/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: 176, Khu 2, ấp 9 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Trần Trung Dũng

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh 1 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Và Vận Tải Bảo Bảo

Mã số thuế: 0313011835-001

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 23/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lâm Phú Hà

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Mekong Lime

Mã số thuế: 1101821678

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 19/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Phan Thị Tuyết Nãng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Phú Đức Huy

Mã số thuế: 1101821597

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 18/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lã Quang Đức

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Sx Tân Long Giang

Mã số thuế: 1101820579

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 09/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 222 ấp 9 Kinh Cầu Gia Miệng - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Nguyễn Ngọc Dũng

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông Nghiệp Bến Lức

Mã số thuế: 1101820515

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 08/05/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 490 Tỉnh Lộ 830 ấp 7 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Trần Duy Thuận

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Ngọc Thuận Long An

Mã số thuế: 1101819735

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 26/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lê Thị Bé

Điện thoại: N/A


C�ng Ty TNHH Qu�n �n Th�nh ��ng

Mã số thuế: 1101816318

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: �p 6 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Nguy�n V�n Nh�n

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trường Đạt LA

Mã số thuế: 1101816237

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 20/03/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 7 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lê Thị Giàu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Sao Mai Long An

Mã số thuế: 1101811567

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 13/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 112A, ấp 6B - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Huỳnh Văn Lá

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Sông Hậu Long An

Mã số thuế: 1101805838

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 29/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: 395B, Tổ 5, ấp 7 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Phạm Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Phú Thuận Long An

Mã số thuế: 1101804520

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 16/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Nguyễn Văn Minh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dương Minh Hồng

Mã số thuế: 1101804513

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 16/11/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lưu Hồng

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Dưỡng Lão Vạn Tuế

Mã số thuế: 1101803083

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 25/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 9 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Võ Hồng Chung

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Trò Chơi Điện Tử Hoàng Linh

Mã số thuế: 1101799983

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 07/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 7 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Lê Hoàng Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hóa Dầu Thiên Giang

Mã số thuế: 1101797545

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 29/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tỉnh Lộ 830, ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Nguyễn Tuyết Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Công Thương Nghiệp Thịnh Hưng

Mã số thuế: 1101797383

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 27/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 30, tỉnh lộ 830, ấp 8 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Võ Thanh Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hòa Bình Long An

Mã số thuế: 1101796326

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 09/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Vi Hoài Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Công Ty TNHH Bv Canter Trung Tâm Giải Trí

Mã số thuế: 1101793364-003

Tỉnh/Thành: Long An

Ngày lập: 09/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Lương Hòa - Huyện Bến Lức - Long An

Đại diện: Phạm Hữu Vinh

Điện thoại: N/A


Loading...