Hồ sơ công ty Xã Hưng Thành Huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu

Tìm thấy 28 kết quả (0.0042 giây)


CHI NHÁNH 3 - DOANH NGHIỆP TN BÙI NGỌC BÍCH

Mã số thuế: 2001175895-003

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 22/09/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Số 18, ấp Phú Tòng, Xã Hưng Thành, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Quốc Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Chánh

Mã số thuế: 1900597479-003

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 26/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 123, ấp Gia Hội - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Phan Văn Chánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Minh Chánh

Mã số thuế: 1900597479-001

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 19/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 63, ấp Hoàng Quân 1 - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Phan Văn Chánh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 19 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-018

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 15/06/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 80, ấp Hoàng Quân 1 - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 6 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-007

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 28/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 13, ấp Gia Hội - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 3 Doanh Nghiệp Tư Nhân Trò Chơi Giải Trí Quốc Thống

Mã số thuế: 1900595048-003

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 06/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 151, ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Võ Quốc Thống

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh 10 Doanh Nghiệp Tư Nhân Giải Trí Trương Tuấn Nghĩa

Mã số thuế: 1900583236-010

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 01/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 273, ấp Xẻo Nhào - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hồng Chên

Mã số thuế: 1900567548

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 24/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Triệu Văn Dự

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Minh Nên

Mã số thuế: 1900555782

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 18/10/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Trần Hùng Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hóa Chất Công Nghệ Mới Việt Hàn

Mã số thuế: 1900516310

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 26/03/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 70 ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Nguyễn Hải Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Yến Khang - Bạc Liêu

Mã số thuế: 1900506312

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 05/02/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Số 19, ấp Quốc Kỷ - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lý Văn Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Chí Nguyện - DNTN Bình Dương

Mã số thuế: 1900293872-001

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 13/12/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: ấp Năm Căn - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Chí Nguyện

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THCS Hưng Thành

Mã số thuế: 1900411163

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 29/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu học Hoàng Quân

Mã số thuế: 1900410000

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 21/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trậm Y Tế xã Hưng Thành

Mã số thuế: 1900409855

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 17/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn

Mã số thuế: 1900409774

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 16/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Gian Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


TRường Tiểu Học Nguyễn Văn Trỗi

Mã số thuế: 1900409647

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 16/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Năm Căn, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Mẫu Giáo Hướng Dương

Mã số thuế: 1900409654

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 16/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: ấp Gia Hội, xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Trần Thanh Thái

Mã số thuế: 1900394567

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 24/03/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Số 153, ấp Ngọc Được - Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Trần Thanh Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


Phòng Trồng Răng Ba Minh

Mã số thuế: 1900356297

Tỉnh/Thành: Bạc Liêu

Ngày lập: 04/09/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã Hưng Thành - Huyện Vĩnh Lợi - Bạc Liêu

Đại diện: Lê Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg