Hồ sơ công ty Xã Đăk Tơ Ver Huyện Chư Păh Gia Lai

Tìm thấy 5 kết quả (0.0018 giây)


Trường THCS Đăk Tơ Ve

Mã số thuế: 5901036113

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đăk Tơ Ve - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường mầm non Đak Tơ Ve

Mã số thuế: 5901033842

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 25/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: làng Tuyết - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trường Tiểu học Đăk Tơ Ve

Mã số thuế: 5901032888

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 12/04/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Đăc Tơ Ve - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Mã đặc trưng xã Đắc TơVer

Mã số thuế: 5901018876

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: dtv - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Đội 1 xã Đăk Tơ Ver mã đặ trưng

Mã số thuế: 5900939539

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/09/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Xã Đăk Tơ Ver - Xã Đăk Tơ Ver - Huyện Chư Păh - Gia Lai

Đại diện: Đội 1 xã Đăk Tơ Ver mã đặ trưn

Điện thoại: N/A


Loading...
Cho thue pg