Hồ sơ công ty Xã Chư HDrông Thành phố Pleiku Gia Lai

Tìm thấy 56 kết quả (0.0060 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ba Hưng Gia Lai

Mã số thuế: 5901056536

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 16/03/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ia Rốc- Xã Chư Hdrông- Thành phố Pleiku- Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Ô Tô Hữu Phát

Mã số thuế: 5901055331

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 28/02/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm rồng- Xã Chư Hdrông- Thành phố Pleiku- Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BÁCH NIÊN GIA LAI

Mã số thuế: 5901048782

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 13/11/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng, Đường Trường Chinh, Xã Chư HDrông, Thành phố Pleiku, Gia Lai

Đại diện: Trần Công Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN VươNG TâM GIA LAI

Mã số thuế: 5901042646

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/08/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Iarốc - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Phạm Huy Vinh

Điện thoại: N/A


Văn Phòng Đại Diện Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Tân Đại Tây Dương Tại Thành Phố Pleiku, Tỉnh Gia

Mã số thuế: 0302937039-007

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 22/05/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Thôn Iarok - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Ngô Bảo Quốc

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Hương Tại Gia Lai

Mã số thuế: 0400404751-004

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 10/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: QL 14, Đường Trường Chinh, Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Hồng San

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Ngọc Hân Gia Lai

Mã số thuế: 5901001167

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Phạm Thị Mùi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Thuận Trí Gia Lai

Mã số thuế: 5901000082

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 12/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường Trường Chinh (thôn Hàm Rồng) - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Trần Công Trí

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty TNHH Lê Hoàng Minh

Mã số thuế: 3700943502-002

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 09/01/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Phùng Thị Bé

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Phi Hùng Gia Lai

Mã số thuế: 5900974438

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 05/12/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ia Rôk - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Trần Điền Viên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Nhựa Long Nhiên Gia Lai

Mã số thuế: 5900973699

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 21/11/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Văn Chuyển

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vật Tư Nông Nghiệp Thái Bình Gia Lai

Mã số thuế: 5900972670

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/11/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Phan Thị Nam Trân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thiên Viên Gia Lai

Mã số thuế: 5900971606

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 22/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Lâm Thị Hồng Duyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cường Thanh Gia Lai

Mã số thuế: 5900966451

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 24/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Tô Thị Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tân Nông Gia Lai

Mã số thuế: 5900959976

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 14/04/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Làng Chăm Nèl - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Trọng Khâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Thiên Anh Phát - Gia Lai

Mã số thuế: 5900956044

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 05/02/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Quốc lộ 14, thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Huỳnh Thị Lệ Huyền

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Cơ Khí Xây Dựng Minh Thuận

Mã số thuế: 5900955259

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 29/01/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Iarôk - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Phan Minh Thuận

Điện thoại: N/A


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Men Dược Liệu Quốc Tế

Mã số thuế: 5900943380

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 25/11/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Làng Chăm Nẻh - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Tiến Quyền

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Hiếu Ngọc - Gia Lai

Mã số thuế: 5900902472

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 18/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Ia Rok - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Trần Thị Chi Thảo

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Chương Gia Lai

Mã số thuế: 5900898603

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 06/06/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Xã Chư HDrông - Thành phố Pleiku - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


Loading...