Hồ sơ công ty Tỉnh Thái Nguyên Thái Nguyên

Tìm thấy 27 kết quả (0.0028 giây)


Liên danh Vinci Construction Grands Projets - OTV

Mã số thuế: 4600968960-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 24/07/2011 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tổ 10 - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Nikken Sekkei Civil Engineering Ltd

Mã số thuế: 4600583181-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 27/01/2010 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Xóm Quán vã, xã Đồng Tiến - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH tập đoàn công nghệ và thiết bị SONIMA

Mã số thuế: 4600678193-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 29/09/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Xã An Khánh - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt Bắc

Mã số thuế: 4600504976

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 03/03/2009 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Tổ 23, phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Đỗ Nguyễn Hồng Linh

Điện thoại: Xem chi tiết


China Metallurgical Group Corporation (MCC)

Mã số thuế: 4600414779-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 14/02/2008 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty thi công cơ giới xây dựng

Mã số thuế: 4600363387

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 18/10/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Số 195, đường Bến Tượng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Nguyễn Cương

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh công ty cổ phần khí cụ điện I

Mã số thuế: 0500447942-006

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 12/05/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Số 139, đường Cách Mạng Tháng 8, phường Trưng Vương - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Đoàn Quốc Tú

Điện thoại: Xem chi tiết


Trạm kinh doanh giống cây trồng nông lâm nghiệp Thái Nguyên

Mã số thuế: 4600349833-018

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 04/04/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Tổ 38, Phường Phan Đình Phùng. - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Dương Minh Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Trạm giống lúa Tân Kim

Mã số thuế: 4600349833-013

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 01/04/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Trạm kinh doanh thuỷ sản

Mã số thuế: 4600349833-012

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 01/04/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Tổ 25, phường Phan đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Triệu Hồng Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


Khách sạn Phương Đông

Mã số thuế: 4600125512-007

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 29/01/2004 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: Tổ 21, phường Phan Đình Phùng. - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Lâm trường Đồng Hỷ

Mã số thuế: 4600308611-003

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 10/07/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Nhà máy luyện thép Sông Công

Mã số thuế: 4600273126-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 28/01/2003 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Đường cách mạng tháng 10 - khu công nghiệp Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh công ty khoáng sản Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700119738-002

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 15/01/2003 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Số 332/1, đường Bắc Kạn - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện: Đỗ Mạnh Thắng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh công ty xây lắp và vật tư xây dựng 6

Mã số thuế: 0100102213-002

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 24/12/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17, đường quốc lộ III - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí Nghiệp Tấm Lợp

Mã số thuế: 4600275081-003

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 01/04/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Trại cá Hoà Sơn

Mã số thuế: 4600102089-015

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 20/03/2002 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Hương Sơn - Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp ươm tơ xuất khẩu

Mã số thuế: 4600100148-001

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 06/12/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Số 653 - đường Lương Ngọc Quyến - phường Phan Đình Phùng - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Phương Nam

Mã số thuế: 4600282836

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 29/10/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Tổ 1 - phường Đồng Quang - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Xí nghiệp cơ điện

Mã số thuế: 4600275081-002

Tỉnh/Thành: Thái Nguyên

Ngày lập: 29/10/2001 (Đã được 18 Năm)

Địa chỉ: Phường Cam Giá - Tỉnh Thái Nguyên - Thái Nguyên

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...