Hồ sơ công ty Thị Trấn Xuân Trường Huyện Xuân Trường Nam Định

Tìm thấy 184 kết quả (0.0019 giây)


Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Dịch Vụ Hoàng Thái

Mã số thuế: 0601140379

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/08/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Vũ Văn Thái

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Kinh Doanh Tổng Hợp Quỳnh Anh

Mã số thuế: 0601140393

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/08/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Thái Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Thanh Hòa

Mã số thuế: 0601139687

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/2017 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Tổ 6- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Thị Giang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Vận Tải Thương Mại Vinh Quang

Mã số thuế: 0601139077

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 02/07/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Vũ Xuân Vĩnh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Xuân Trường Htc

Mã số thuế: 0601136598

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 25/04/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Đoàn Văn Chiến

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Chế Biến Kinh Doanh Than Hưng Đại

Mã số thuế: 0601134600

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 01/03/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Sáu

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Dựng Thịnh Phát 68

Mã số thuế: 0601133692

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 14/02/2017 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Lê Thị Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Nam Trung Hải

Mã số thuế: 0601128325

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 25/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Hoàng Hữu Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Và Dịch Vụ Trường Xuân

Mã số thuế: 0601128318

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 25/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Phạm Thị Tơ

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Và Kinh Doanh Thương Mại Hoàng Anh

Mã số thuế: 0601126102

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 19/12/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18- Thị Trấn Xuân Trường- Huyện Xuân Trường- Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Văn Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH KHÍ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM - CHI NHÁNH XUÂN TRƯỜNG

Mã số thuế: 0600341178-003

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 22/11/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Nam Định

Đại diện: Tô Xuân Đại

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TÂM TIẾN

Mã số thuế: 0601121217

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 30/10/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18, Thị trấn Xuân Trường, Huyện Xuân Trường, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Hoài Thu

Điện thoại: Xem chi tiết


CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN PHáT TRIểN THươNG MạI HảI ĐăNG

Mã số thuế: 0601117073

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 01/08/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Lê Thị Kim Hoa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Tổng Hợp Thanh Tiến

Mã số thuế: 0601116376

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 18/07/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Vũ Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Dịch Vụ Xuân Trường

Mã số thuế: 0601116016

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 16 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Bùi Đình Cường

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Vận Tải Xuân Ninh

Mã số thuế: 0601116087

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 15 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Trần Thị Hằng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tổng Hợp Vân Minh

Mã số thuế: 0601115975

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 10/07/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 13 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Vũ Thị Vân

Điện thoại: N/A


Trung tâm ngoại ngữ quốc tế New Sky

Mã số thuế: 0601115076

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 14/06/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 18 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Vũ Thị Thanh Huyền

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đại Phú Thái Bình Dương

Mã số thuế: 0601112847

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 09/05/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 14 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Nguyễn Đức Phú

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Toán Thơm

Mã số thuế: 0601112389

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/04/2016 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17 - Thị trấn Xuân Trường - Huyện Xuân Trường - Nam Định

Đại diện: Mai Thị Thơm

Điện thoại: N/A


Loading...