Hồ sơ công ty Thị Trấn IaKha Huyện Ia Grai Gia Lai

Tìm thấy 7 kết quả (0.0029 giây)


Chi nhánh doanh nghiệp tư nhân Phước Tiến

Mã số thuế: 5900413256-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 23/05/2007 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 269 Hùng Vương, thị trấn IaKha - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện: Hồ Thanh Sơn

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Phước Tiến

Mã số thuế: 5900319863-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 13/03/2006 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 269 Hùng Vương, Thị Trấn IaKha - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện: Trần Văn Hưng

Điện thoại: Xem chi tiết


Phòng Hạ Tầng Kinh Tế

Mã số thuế: 5900340209

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 26/09/2005 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Hùng Vương - Khu Phố 2 - Thị Trấn IAKHA - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh DNTN Tân Tiến

Mã số thuế: 5900239135-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 27/06/2005 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 267 Hùng Vương - Thị Trấn IAKHA - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Tân

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh công ty TNHH mỏ địa chất và môi trường

Mã số thuế: 0303047705-001

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 25/03/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 287 Hùng Vương - Kphố 3 - Thị Trấn IaKha - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện: Phan Thị Diễm Trâm

Điện thoại: N/A


Quĩ tín dụng nhân dân thị trấn IaKha

Mã số thuế: 5900258681

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 03/04/2001 (Đã được 17 Năm)

Địa chỉ: Khối phố 3 - Thị Trấn IaKha - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc IaGrai

Mã số thuế: 5900187984

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/10/1998 (Đã được 20 Năm)

Địa chỉ: Thị trấn IaKha - Huyện Ia Grai - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg