Hồ sơ công ty Thị Trấn Huyện Đak Đoa Gia Lai

Tìm thấy 2 kết quả (0.0025 giây)


Thị trấn (Mã dặc trưng)

Mã số thuế: 5901019904

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 30/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi cục thuế Đak Đoa (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901018957

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 20/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: thị trấn - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Loading...