Hồ sơ công ty Phường Thảo Điền Quận 2 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 2,639 kết quả (0.0033 giây)


Công Ty Cổ Phần 5d Capital Partners

Mã số thuế: 0316594141

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 12 Đặng Hữu Phổ- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Bùi Nguyễn Huyền Trang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Bootcampus

Mã số thuế: 0316593860

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 67-69 Xa Lộ Hà Nội- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Kim Byoungha

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Nile Decor

Mã số thuế: 0316579954

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 49 Nguyễn Cừ- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Nguyên Dương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Jung's House

Mã số thuế: 0316578397

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 05/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 48A Trần Ngọc Diện- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phạm Xuân Lương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mj Adventure

Mã số thuế: 0316573007

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 50 Ngô Quang Huy- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Như Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Lửng Mật Ong

Mã số thuế: 0316574000

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 47/23 Quốc Hương- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Fcorp

Mã số thuế: 0316568046

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/11/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 239 Nguyễn Văn Hưởng- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Thị Tuyết Thương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Saigon Camp

Mã số thuế: 0316567109

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 16/13 Nguyễn Văn Hưởng- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Văn Vạn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Joylyan Fashion Design

Mã số thuế: 0316566070

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 6 Đường 5- Khu Làng Báo Chí- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hồ Thị Ái Trinh

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Bcg Foundation

Mã số thuế: 0316564443

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 27C Quốc Hương- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Hồ Nam

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Năng Lượng Tái Tạo Ninh Thuận

Mã số thuế: 0316559411

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 26/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 75 Quốc Hương- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Đức Lâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Và Tư Vấn Sự Kiện Mice

Mã số thuế: 0316556509

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 42 Ngô Quang Huy- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thị Quỳnh An

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Tư Vấn Funiti

Mã số thuế: 0316556682

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 25/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 24A đường số 5- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Trương Thẩm Trinh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mỹ Phẩm Trâm Anh

Mã số thuế: 0316551726

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 18A Đường số 9- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Hoàng Thị Hòa

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Five Leaf Clover

Mã số thuế: 0316545779

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 1- Đường 49B- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Mạnh Linh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Superland Tdt

Mã số thuế: 0316521231

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 50 Xuân Thủy- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thanh Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Superland Ofc

Mã số thuế: 0316518422

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 04/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 50 Xuân Thủy- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Phan Thanh Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Quản Lý Thương Hiệu Quế Quân

Mã số thuế: 0316517891

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 01/10/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 110 Quốc Hương- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Vũ Thành Quân

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Đào Tạo Tài Năng Ssis

Mã số thuế: 0316511586

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 29/09/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: 16 Đường 55- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Nhật Minh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Marcelo Burger

Mã số thuế: 0316491717

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 20/09/2020 (Đã được 1 Năm)

Địa chỉ: Số 19A Ngô Quang Huy- Phường Thảo Điền- Quận 2- Thành phố Hồ Chí Minh

Đại diện: Alexandre Patrick Marcel Halbers Charles René Postel

Điện thoại: N/A