Hồ sơ công ty Phường Hoà Thuận Quận Hải Châu Đà Nẵng

Tìm thấy 9 kết quả (0.0025 giây)


Thầu chính THXDVH và TDHTCNHGN trong Mố cho DAXLMT tại SB Đà Nẵng, TP Đà Nẵng - CT TERRATHERM, INC

Mã số thuế: 0401544624

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 01/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Sân bay Quốc tế Đà Nẵng - Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Tấn Phát

Mã số thuế: 0401364886

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 14/06/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 626/7 Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Đan Hoài

Mã số thuế: 0400469879

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 13/06/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tổ 17B Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện: Cao thị Thu Hương

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Trần Lê Tấn Phát

Mã số thuế: 0401364621

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 13/06/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 626/7 Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty Cổ phần Phát triển

Mã số thuế: 0401322854

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 22/12/2009 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: 174 Trưng Nữ Vương - Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh nghiệp tư nhân SX - TM và DV Anh Hào

Mã số thuế: 0400492719

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 05/06/2005 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: Tỏ 38A, Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện: Phạm Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần Bích Sâm

Mã số thuế: 0400485133

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 07/04/2005 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 86/11 Thi Sách, Phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện: Phạm Hồng Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Toàn Vĩnh

Mã số thuế: 0400469967

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 07/09/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Tổ 70, Phường hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện: Nguyễn Thị Thúy Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng A và H

Mã số thuế: 0400428488

Tỉnh/Thành: Đà Nẵng

Ngày lập: 08/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Lô 154 tổ 71 phường Hoà Thuận - Quận Hải Châu - Đà Nẵng

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg