Hồ sơ công ty Khu Công Nghiệp Bàu Bàng Huyện Bàu Bàng Bình Dương

Tìm thấy 26 kết quả (0.0025 giây)


Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ YACHT ( Việt Nam ) (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702424252

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 16/12/2015 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: Lô A-9H- CN, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH NCL Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702406359

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 18/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô A-4D-CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3702376432

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/07/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô B4B CN và B 5B CN đường DC KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: FAN CHIN CHIH

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH YUE CHANG (VIệT NAM)

Mã số thuế: 3702360859

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 10/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô B3C CN KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: CHENG HUEI SHING

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SMF Việt Nam (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702358793

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 03/05/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Lô A-6A1-CN (Nhà xưởng số FA-10), KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Dệt Sợi CHEN HO (Việt Nam)

Mã số thuế: 3702337634

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 26/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: lô B-3B KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: CHENG HUEI SHING

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất An Việt

Mã số thuế: 3702328340

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 29/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Nhà xưởng số A_18A28_CN khu công nghiệp Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Paul Bistline

Điện thoại: Xem chi tiết


VIệN KIểM SáT NHâN DâN HUYệN BàU BàNG

Mã số thuế: 3702281798

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường NC- KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Lê VăN THảO

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH CONDOR Việt Nam

Mã số thuế: 3702265309

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/04/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô A_9K_CN, đường NC & D3, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: KOICHI YABUUCHI

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH GP SOFA COMPONENTS

Mã số thuế: 3702254272

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/02/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô A 6A1 CN KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: GIUSEPPE PAVONE

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH DEAL EASY PAPER

Mã số thuế: 3702223877

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 23/10/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: nhà xưởng số 6, khu nhà xưởng xây sẵn Mỹ Phước, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Zhou Yi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH SHINJI VINA

Mã số thuế: 3702149630

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 14/01/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: nx số 18, khu nhà xưởng xây sẵn Mỹ Phước, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: CHOI INHYUCK

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ YACHT ( Việt Nam )

Mã số thuế: 3701821948

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 28/12/2010 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Lô A-9H- CN, Khu Công Nghiệp Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: LEE, FANG - MING

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH SMF Việt Nam

Mã số thuế: 3701811153

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/12/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô A-6A1-CN (Nhà xưởng số FA-10), KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: MASAKI SUGIMOTO

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH CAPCO WAI SHING Việt Nam

Mã số thuế: 3701717584

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 09/05/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: FA - 8, Lô A - 6A - CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: LI QING

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty TNHH Xây Dựng GY

Mã số thuế: 0304328681-001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 04/01/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Lô A - 14B - CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: GU GWAN YEB

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty TNHH EMIVEST FEEDMILL Việt Nam

Mã số thuế: 3701642642

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 09/11/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A-11A-CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: LAU JOO HONG

Điện thoại: N/A


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sợi Quang Việt

Mã số thuế: 0305887851-001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 19/03/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A 13A-CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Hoàng Hoang Luy

Điện thoại: N/A


Công ty Cổ Phần NH ENGINEERING

Mã số thuế: 3701370815

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 11/01/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Lô A-9C-CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Tamiro Nagasaki

Điện thoại: N/A


Công ty TNHH ASAHI CHEMICALS Việt Nam

Mã số thuế: 3700969331

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 25/08/2008 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: Số FA-9, lô A-6A-CN, KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: WU GUFEI

Điện thoại: N/A


Loading...
Cho thue pg