Hồ sơ công ty Huyện ý Yên Nam Định

Tìm thấy 1,018 kết quả (0.0078 giây)


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: 0601143884

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 06/11/2017 (Đã được 14 Ngày)

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Phạm Thịnh Vượng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NAM NGỌC KHANG

Mã số thuế: 0601143612

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 29/10/2017 (Đã được 22 Ngày)

Địa chỉ: Đường 10, Xã Yên Tiến, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trương Đình Khang

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI HOÀNG MINH

Mã số thuế: 0601143450

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 25/10/2017 (Đã được 26 Ngày)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Thị Thùy

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TRẦN QUẢNG

Mã số thuế: 0601143242

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 19/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Vũ Xuyên, Xã Yên Dương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Văn Quảng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TRẦN DIỆU PHONG

Mã số thuế: 0601143267

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 19/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thiện Mỹ, Xã Yên Mỹ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Văn Diệu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ GỖ LINH GIANG

Mã số thuế: 0601142979

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 12/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn La Xuyên, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trần Vân Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CÔNG NGHIỆP HOÀNG LONG

Mã số thuế: 0601142880

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 09/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 10, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Tiến Long

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐÚC THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 0601142746

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 04/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đông Tống Xá, Xã Yên Xá, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRUNG LINH PHÁT TẠI NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 2700522686-002

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Đường 10, Xã Yên Bằng, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Vũ Thị Thu Thảo

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN INCO THẮNG LỢI

Mã số thuế: 0601142672

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 03/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Đường 57A, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Dương Xuân Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯƠ�NG CÂY XANH THIÊ�T BIÊ PHUÊ TU�NG

Mã số thuế: 0601142584

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 01/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Lâm, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Vũ Duy Loan

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG ANH NAM ĐỊNH

Mã số thuế: 0601142577

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 01/10/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn La Xuyên, Xã Yên Ninh, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Dương Văn Thể

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DỆT MAY THÁI SƠN

Mã số thuế: 0601142351

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 26/09/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Vĩnh Trị, Xã Yên Trị, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Trịnh Văn Sinh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẬU PHƯƠNG

Mã số thuế: 0601142425

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 27/09/2017 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Xóm Tân Thành, Xã Yên Thọ, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Huy Hậu

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG Ý YÊN

Mã số thuế: 0601142182

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 19/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thông, Xã Yên Trung, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Đỗ Công Văn

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG NAM HỒNG PHÁT

Mã số thuế: 0601142094

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 19/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Đội 1, thôn Đại Lộc, Xã Yên Chính, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Văn Hồng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: 0601142217

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 20/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Đông Tống Xá, Xã Yên Xá, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Hoàng Thu Hiền

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON HỌA MY

Mã số thuế: 0601141943

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 13/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: THôN XóM TRạI, Xã Yên Cường, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Phạm Thị Lan

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON YÊN LƯƠNG

Mã số thuế: 0601141936

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 13/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: THôN AN NHâN, Xã Yên Lương, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Nguyễn Thị Chiều

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẦM NON YÊN PHÚC

Mã số thuế: 0601141929

Tỉnh/Thành: Nam Định

Ngày lập: 13/09/2017 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: YêN PHúC, Xã Yên Phúc, Huyện ý Yên, Tỉnh Nam Định

Đại diện: Hoàng Thị Tám

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...