Hồ sơ công ty Huyện Lạc Dương Lâm Đồng

Tìm thấy 306 kết quả (0.0037 giây)


CÔNG TY CỔ PHẦN LÂM AN LẠC DƯƠNG

Mã số thuế: 5801379773

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 08/07/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Suối Cạn, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Thanh Việt

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TRẦN THANH ĐẠI TẠI LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 2200310806-002

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 04/03/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đạ Đum 2, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Văn Cường

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOA LILY VIỆT NAM

Mã số thuế: 5801377649

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 05/06/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thửa 146 tờ bản đồ số 13, Thôn Đạ Tro, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phạm Ngọc Dưỡng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NÔNG TRẠI HOKKAIDO LOTUS (MST NỘP THAY NHÀ THẦU NƯỚC NGÒAI)

Mã số thuế: 5801375994

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 15/05/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đạ Cháy,, Xã Đạ Nhim, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Lê Vân Mây

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH GREEN PARK ĐÀ LẠT

Mã số thuế: 5801374239

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 22/04/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 91, Langbiang, Tổ dân phố Hợp Thành,, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Văn Chung

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH DÂU RỪNG LANGBIANF

Mã số thuế: 5801369447

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 01/03/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ Đăng Gia Rít B, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Văn Hà

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN RAU ANH ĐÀO

Mã số thuế: 5801368475

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 31/01/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Lô đất số 7 khu Nông nghiệp công nghệ cao ấp Lát, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phạm Quốc Liêm

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN LANGBIANG

Mã số thuế: 5801362339

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 26/12/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 45/1 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Thái Thị Thu Đào

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV HÙNG TIẾN

Mã số thuế: 5801362603

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 26/12/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 27 đường Vạn Xuân, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Đỗ Mạnh Hùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MINH PHÚ BẢO GIA

Mã số thuế: 5801361624

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 20/12/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Păng Tiên, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Lê Văn Huyền

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH ĐÀ LẠT MAI KHÔI FARM

Mã số thuế: 5801357191

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 15/11/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đạ Nghịt, Xã Lát, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Thị Kim Ngân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH HOÀNG VĂN TAM

Mã số thuế: 5801356286

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 12/11/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố Đan Kia, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Hoàng Văn Tam

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH XDTM TÂN TÍN

Mã số thuế: 5801355500

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 26/10/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 100 Langbiang khu phố Hợp Thành, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Đinh Văn Chính

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY CỔ PHẦN LANG-BIAN

Mã số thuế: 5801355317

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/10/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Xã Lát, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Ngọc Dzuy Dzũng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SX & TM NGUYỄN ĐỨC

Mã số thuế: 5801355003

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 23/10/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 138 Langbiang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Lộc Tài

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH III CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH PHÁT

Mã số thuế: 5801349546-005

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 26/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Trần Đức Huỳnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH V CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH PHÁT

Mã số thuế: 5801349546-004

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Liêng Bông, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Trần Ngọc Đạt

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH II CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH PHÁT

Mã số thuế: 5801349546-002

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 143 đường Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Lê Văn Hoàn

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH I CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH PHÁT

Mã số thuế: 5801349546-001

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 137 đường Lang Biang, Thị trấn Lạc Dương, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Văn Thư

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH IV CÔNG TY TNHH ĐỖ THANH PHÁT

Mã số thuế: 5801349546-006

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đạ Sar, Huyện Lạc Dương, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Bùi Thị Dịu

Điện thoại: Xem chi tiết