Hồ sơ công ty Huyện Ia H'Drai Kon Tum

Tìm thấy 39 kết quả (0.0025 giây)


Chi Nhánh Công Ty TNHH Hưng Long Tại Kon Tum

Mã số thuế: 5900325458-001

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 11/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 2- Xã Ia Dom- Huyện Ia H'Drai- Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Vũ Đình Bích

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Mtv Hợp Tiến Kon Tum

Mã số thuế: 6101230434

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 23/05/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1- Xã Ia Tơi- Huyện Ia H'Drai- Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Kiều Tiến Dũng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Mtv Minh Đức Kon Tum

Mã số thuế: 6101230226

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 14/05/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1- Xã Ia Dom- Huyện Ia H'Drai- Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Mai Văn Hoạt

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Mê Kông Kon Tum

Mã số thuế: 6101219790

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 09/01/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Lô đất số 2- Điểm công nhân số 01- Xã Ia Tơi- Huyện Ia H'Drai- Tỉnh Kon Tum

Đại diện: Hồ Quang Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Khai Thác Khoáng Sản Bảo Trân

Mã số thuế: 6101209672

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 28/06/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 7 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện: Lê Tiến Sáng

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Minh Hưởng Kon Tum

Mã số thuế: 6101206897

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 24/04/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện: Vũ Văn Hưởng

Điện thoại: Xem chi tiết


Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101205734

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 22/03/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 01 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101204787

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 01/03/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đức Kon Tum

Mã số thuế: 6101204321

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 26/01/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 7 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện: Huỳnh Đức Thành

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Y Tế Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202733

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 03/01/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101202275

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 27/12/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Tóa án Nhân Dân Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101198420

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 24/11/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Chi Cục Thống Kê Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101198149

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 11/11/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HạT KIểM LâM HUYệN IA H'DRAI

Mã số thuế: 6101197924

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 09/11/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Tổng đội thanh niên xung phong tỉnh Kon Tum

Mã số thuế: 6101197434

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 18/10/2015 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Ia Dom - Xã Ia Dom - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện: Võ Văn Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Mã Số Thuế Vãng Lai

Mã số thuế: 6101196335

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 22/09/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Mã số thuế: 6101196092

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 21/09/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hội Nông Dân Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101196046

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 21/09/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Văn Phòng Huyện ủy

Mã số thuế: 6101196053

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 21/09/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Đoàn TNCS HCM Huyện Ia H'Drai

Mã số thuế: 6101196060

Tỉnh/Thành: Kon Tum

Ngày lập: 21/09/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Xã Ia Tơi - Huyện Ia H'Drai - Kon Tum

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Hồ sơ công ty Huyện Ia H'Drai Kon Tum Liên quan