Hồ sơ công ty Huyện Đam Rông Lâm Đồng

Tìm thấy 222 kết quả (0.0020 giây)


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ FARMY

Mã số thuế: 5801378191

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 12/06/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 157, Thôn Tân Tiến, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Hoàng Thị Mai Nguyệt

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX NÔNG NGHIỆP BẰNG LĂNG

Mã số thuế: 5801376518

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 17/05/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Thị Thương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH SƠN LÂM HOÀNG HẢI

Mã số thuế: 5801374422

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 25/04/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Liêng Trang I,, Xã Đạ Tông, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Trương Đình Văn

Điện thoại: Xem chi tiết


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG GIA 79

Mã số thuế: 5801372898

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 09/04/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 46, Thôn Liên Hương, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Hoàng Văn Thụy

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX CÁ TẦM VIỆT ĐỨC

Mã số thuế: 5801370594

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 15/03/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: THôN 2, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: DươNG VăN BìNH

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẠ KNÀNG

Mã số thuế: 5801370555

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 15/03/2018 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đạ Knàng, Đạ Knàng, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Văn Cảnh

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KHANG NGUYÊN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 5801356159

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 05/11/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Liêng Srônh, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phạm Thị Ngoan

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH LAI HƯƠNG - CHI NHÁNH HUYỆN ĐAM RÔNG

Mã số thuế: 6000462453-005

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 05/11/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: QL 27 , Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Đức Quân

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MINH HÒA PHÁT LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801352813

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 20/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Trần Văn Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH LẬP TIẾN PHÁT - CHI NHÁNH ĐẠ RSAL

Mã số thuế: 5801303679-001

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 07/09/2017 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đắc Măng, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Trần Xuân Bảo Quốc

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP VÀ THỦY LỢI ĐẠ RSAL

Mã số thuế: 5801349842

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 17/08/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 110/QL27, Thôn Phi Có, Đạ Rsal, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Đinh Thị Giang

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sim Số Đức Thọ

Mã số thuế: 5801348574

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 16/08/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Liêng Trang 2- Xã Đạ Tông- Huyện Đam Rông- Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Lê Đức Thọ

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Viên Quang Dinh Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801348373

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 31/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1- Xã Rô Men- Huyện Đam Rông- Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phạm Quang Dinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phùng Hữu Toàn

Mã số thuế: 5801347789

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 31/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phi Có- Xã Đạ Rsal- Huyện Đam Rông- Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phùng Hữu Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Minh Dương Lâm Đồng

Mã số thuế: 5801347690

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 31/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Trung Tâm- Xã Phi Liêng- Huyện Đam Rông- Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Đinh Minh Dương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH TIẾN PHÁT 68

Mã số thuế: 5801348006

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 24/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1, Xã Rô Men, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Hữu Bình

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MTV SIM SỐ PHƯƠNG DŨNG

Mã số thuế: 5801347771

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 24/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Phùng Anh Tùng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH MOBILE

Mã số thuế: 5801347725

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 24/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Đạ Xế, Xã Đạ M Rong, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Nguyễn Tiến Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NHẬT BẰNG

Mã số thuế: 5801347718

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 24/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: THôN Đạ SơN, Xã Đạ K Nàng, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Đặng Quang Bằng

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG GIANG LÂM ĐỒNG

Mã số thuế: 5801347669

Tỉnh/Thành: Lâm Đồng

Ngày lập: 24/07/2017 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phi Có, Xã Đạ RSal, Huyện Đam Rông, Tỉnh Lâm Đồng

Đại diện: Dương Trường Giang

Điện thoại: Xem chi tiết