Hồ sơ công ty Huyện Chư Pưh Gia Lai

Hồ sơ công ty Huyện Chư Pưh Gia Lai

Tìm thấy 190 kết quả (0.0018 giây)


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠT TRÍ GIA LAI

Mã số thuế: 5901097853

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/07/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: 19 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Đỗ Hữu Tín

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP 81

Mã số thuế: 5901097652

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 09/07/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Hòa Hiệp, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: ĐOàN CôNG TIếN

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯƠNG LIỄU GIA LAI

Mã số thuế: 5901096810

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 01/07/2018 (Đã được 1 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Pleithơga A, Xã Chư Don, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Đoàn Thùy Như Hạnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CHI NHÁNH 02 - CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU NAM NGA GIA LAI TẠI CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5900707136-002

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 27/03/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Từ Thanh Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘC KÊ

Mã số thuế: 5901094796

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 28/05/2018 (Đã được 2 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Văn Phú

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG NGUYỄN GIA LAI

Mã số thuế: 5901093993

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 15/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Phạm Nguyễn Nhật Trường

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ MINH KHAI

Mã số thuế: 5901093633

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 13/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: TT Nhơn Hòa,, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Trịnh Mạnh Thắng

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NHẤT NÔNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901092703

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 03/05/2018 (Đã được 3 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Lộc,, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Võ Thành Tuân

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG

Mã số thuế: 5901090174

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/04/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Tung Mo A.,, Xã Ia Dreng, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: PHAN HUY THìN

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN

Mã số thuế: 5901090110

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/04/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Plei Priêng, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: PHạM HồNG THIêN

Điện thoại: N/A


TRƯỜNG MẪU GIÁO SƠN CA

Mã số thuế: 5901089115

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 02/04/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Plei Thơ Ga A, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Đoàn Thị Thu

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĨNH XUÂN GIA LAI

Mã số thuế: 5901089002

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 01/04/2018 (Đã được 4 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Thủy Phú, Xã Ia Blứ, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Lê Trung Vĩnh

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU PHÁT TRIỂN TÂY NGUYÊN

Mã số thuế: 5901084149

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 25/01/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Quốc lộ 14, Thôn Tao Kó, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Trần Hồng Vân

Điện thoại: Xem chi tiết


TRƯỜNG MẪU GIÁO 16

Mã số thuế: 5901081490

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 16/01/2018 (Đã được 6 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Kênh Săn, Xã Ia Le, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: PHạM THị THùY

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN KHOA DUYÊN PHÁT

Mã số thuế: 5901079212

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 02/01/2018 (Đã được 7 Tháng)

Địa chỉ: Thôn IaSâm, Xã Ia Rong, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Phương

Điện thoại: Xem chi tiết


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN NÔNG SẢN HỮU TRUNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901075377

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 21/11/2017 (Đã được 8 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Phạm Hữu Trung

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ - SẢN XUẤT- KINH DOANH NÔNG LÂM NGHIỆP LONG HƯNG

Mã số thuế: 5901071502

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 11/10/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Hòa Thành, Xã Ia Phang, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: TRầN HưNG

Điện thoại: N/A


CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁNH ĐẠT GIA LAI

Mã số thuế: 5901071164

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 10/10/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Km 585, Quốc lộ 14, Thôn Plei Dư, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Đức Duy

Điện thoại: Xem chi tiết


HỢP TÁC XÃ NÔNG - LÂM NGHIỆP IA HRÚ

Mã số thuế: 5901070788

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 03/10/2017 (Đã được 10 Tháng)

Địa chỉ: Tao Chor A, Xã Ia Hrú, Huyện Chư Pưh, Tỉnh Gia Lai

Đại diện: NGUYễN HOàNG NAM

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Thạch Khôi

Mã số thuế: 5901068877

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 07/09/2017 (Đã được 11 Tháng)

Địa chỉ: Thôn Hòa Bình- Thị Trấn Nhơn Hoà- Huyện Chư Pưh- Tỉnh Gia Lai

Đại diện: Trần Thế Vinh

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...