Hồ sơ công ty Huyện Ba Bể Bắc Cạn

Tìm thấy 201 kết quả (0.0047 giây)


TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BA BỂ- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

Mã số thuế: 4700262689-005

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 20/02/2017 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiết


TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

Mã số thuế: 4700264358

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 04/10/2016 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Tỉnh Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: N/A


CÔNG TY TNHH PHỤ TÙNG Ô TÔ XE MÁY XUÂN TRANG

Mã số thuế: 4700264238

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 26/09/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 7, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Cạn

Đại diện: Phạm Lê Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


TRạM KHUYếN NôNG HUYệN BA Bể

Mã số thuế: 4700263812

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 25/08/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: La Thị Thuyền

Điện thoại: N/A


DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG BạC THANH Đô

Mã số thuế: 4700263379

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 21/07/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Nguyễn Thị Thanh

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã CHăN NUôI Và LàM VườN PHươNG ĐứC

Mã số thuế: 4700263040

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 23/06/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Mới - Xã Hà Hiệu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Chu Đức Phương

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thái Khuyên

Mã số thuế: 4700262015

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 12/04/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Ngã Ba - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Lê Mạnh Thái

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tứ Quý Ba Bể

Mã số thuế: 4700261861

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 03/04/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Mô II - Xã Địa Linh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Lưu Đình Tứ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Văn Quyết

Mã số thuế: 4700261533

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 14/03/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Nà Viền - Xã Yến Dương - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Hà Văn Quyết

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Vật Tư Nông Nghiệp Huyện Ba Bể, Công Ty CP Vật Tư Kỹ Thuật Nông Nghiệp Bắc Kạn

Mã số thuế: 4700113341-009

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 05/01/2016 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 5 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Nguyễn Đình Tốt

Điện thoại: Xem chi tiết


TrườngTiểu Học Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700259887

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 06/12/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Nà Mẩy - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Mạch Văn Tiểu

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Cơ Khí Hoàng Thạch

Mã số thuế: 4700259118

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 04/11/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Thôn Phiêng Chì - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Sầm Văn Thạch

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Sài Gòn - Ba Bể

Mã số thuế: 4700258996

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 29/10/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Khu hành chính Vườn Quốc gia Ba Bể - Xã Khang Ninh - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Nguyễn Trung Hiếu

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung tâm Văn Hóa - Thể thao huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700258957

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 26/10/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Tin Đồn - Xã Thượng Giáo - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Văn Thược

Điện thoại: N/A


HợP TáC Xã DU LịCH PáC NGòI

Mã số thuế: 4700258844

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 19/10/2015 (Đã được 7 Năm)

Địa chỉ: Pác Ngòi - Xã Nam Mẫu - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Dương Văn Hồi

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty CP Dịch Vụ Vận Tải Ba Bể

Mã số thuế: 4700258410

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 23/09/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 10 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Lường Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Bưu điện Huyện Ba Bể

Mã số thuế: 4700159145-001

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 21/09/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tiểu khu 6 - Thị trấn Chợ Rã - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Văn Nghị

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Hoàng Anh T&T

Mã số thuế: 4700258033

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 23/07/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng - Xã Cao Trĩ - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Văn Anh

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Trung Học Cơ Sở Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256935

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 22/04/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Cốc Cọong - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện: Hoàng Văn Dũng

Điện thoại: N/A


Trường Mầm Non Đồng Phúc

Mã số thuế: 4700256928

Tỉnh/Thành: Bắc Cạn

Ngày lập: 22/04/2015 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Tẩn Lượt - Xã Đồng Phúc - Huyện Ba Bể - Bắc Cạn

Đại diện:

Điện thoại: N/A