Hồ sơ công ty Chưa rõ Huyện Tam Đường Lai Châu

Tìm thấy 20 kết quả (0.0019 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại & Xây Dựng ánh Ngọc

Mã số thuế: 6200082071

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 29/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung Tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Văn Nghĩa

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường Phổ Thông Dân Tộc Bán Trú Tiểu Học Bản Hon

Mã số thuế: 6200080476

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 30/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Hon - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Trần Văn Tân

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thành Phát Tam Đường

Mã số thuế: 6200079752

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 23/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung Tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Thị Nhung

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Dịch Vụ Nông - Lâm Nghiệp TiếnThành

Mã số thuế: 6200079181

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Nà Đa - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Văn Thanh

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Xây Dựng Hòa Lý

Mã số thuế: 6200078685

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 07/10/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung Tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Thái Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Bạc Trang Sức Lan Anh

Mã số thuế: 6200077794

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 24/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Khu Trung tâm hành chính - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Đỗ Thị Yến

Điện thoại: Xem chi tiết


Hat Kểm Lâm Tam Đường

Mã số thuế: 6200071369

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 17/07/2013 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Huyện tam Đường - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Vệ SINH MôI TRườNG MAI THOA

Mã số thuế: 6200069296

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 20/03/2013 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung Tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Thị Thoa

Điện thoại: Xem chi tiết


Phòng Dân tộc huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200066344

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 22/05/2012 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công ty cổ phần thuỷ điện Thiên Nam

Mã số thuế: 6200045753

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 13/04/2010 (Đã được 8 Năm)

Địa chỉ: Nhà máy gạch tuynet Bình Lư - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Anh Tạo

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Thảo Trang

Mã số thuế: 5600126645

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 12/10/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Bản Nà Đa - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Bùi Thúy Nga

Điện thoại: Xem chi tiết


Phòng tài chính kế hoạch huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200026119

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 09/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Kho bạc nhà nước huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200026133

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 09/07/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Đức ánh

Mã số thuế: 6200024150

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 18/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung Tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Nguyễn Thị Khuê

Điện thoại: Xem chi tiết


Trường THPT Bình Lư huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200023710

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 17/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: xã Bình Lư - huyệnTam Đường - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200023372

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 10/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Thi trấn Tam Đường - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Hội liên hiệp phụ nữ huyện Tam Đường

Mã số thuế: 6200023252

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 08/06/2009 (Đã được 9 Năm)

Địa chỉ: Bản Trung tâm - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tân Sinh

Mã số thuế: 6200006225

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 09/07/2006 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: Bản Máy Đường - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Vương Quốc Tư

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh CTy TNHH Trung Dũng Lai Châu

Mã số thuế: 0700174097-001

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 28/09/2004 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: Sùng chô - Sùng phài - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện: Phạm đức Doanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi nhánh công ty TNHH Vận tải Tây Bắc

Mã số thuế: 5300200457-001

Tỉnh/Thành: Lai Châu

Ngày lập: 09/09/2002 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: Số 28 phố Phong châu TT Phong Thổ - Huyện Tam Đường - Lai Châu

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Vay tien cmnd