Hồ sơ công ty Chưa rõ Huyện Đak Đoa Gia Lai

Tìm thấy 113 kết quả (0.0041 giây)


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc ánh Gia Lai

Mã số thuế: 5901039788

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 22/06/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng - Xã K- Dang - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Lâm

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Hồng Lê Vy

Mã số thuế: 5901034282

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 26/04/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hà Lòng 2 - Xã K- Dang - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Hồng Thủy

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Global Gl

Mã số thuế: 5901026926

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 12/01/2016 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn Cầu Vàng - Xã K- Dang - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Văn Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Tường Huy Gia Lai

Mã số thuế: 5901021276

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 20/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Thôn 3 - Xã H- Neng - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Lê Trung Khanh

Điện thoại: Xem chi tiết


Xã Kon Gang (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020113

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: KG - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã Hà Đông (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020120

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: HĐ - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã Hải Yang (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020106

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: HY - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã Hà Bầu ( Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020064

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: HB - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã H Neng ( Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020071

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: HN - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


xã Đak Krong ( Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020089

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ĐKr - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã Đak Sơ mei (Mã số Thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901020096

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 04/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: ĐSM - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Ia Pết (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901019975

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 01/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ia Pết - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã Ia Băng (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901019982

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 01/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Ia Băng - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


A Dok (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901019968

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 01/10/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: adok - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã K Dang (Mã số thuế đặc trưng)

Mã số thuế: 5901019929

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 30/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: kd - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Xã G lar (Mã số thuế Đặc trưng)

Mã số thuế: 5901019936

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 30/09/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: GL - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đinh Văn Khang

Mã số thuế: 5901005700

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 26/01/2015 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn Hàm Rồng - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Đinh Văn Khang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Nước Công Nghệ Xanh

Mã số thuế: 5901001551

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 15/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Hữu Tuấn

Điện thoại: Xem chi tiết


Nguyễn Thị Liễu

Mã số thuế: 5901000244

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 16/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tổ 7 - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Nguyễn Thị Liễu

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Sản Dũng Hương

Mã số thuế: 5900999841

Tỉnh/Thành: Gia Lai

Ngày lập: 10/11/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thôn 1 - Huyện Đak Đoa - Gia Lai

Đại diện: Trần Dũng

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...