Hồ sơ công ty Chưa rõ Huyện Châu Thành A Hậu Giang

Tìm thấy 199 kết quả (0.0020 giây)


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Văn Anh

Mã số thuế: 6300258667

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 03/02/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp Phú Lợi - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phạm Thị Hồng Thắm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Cổ Phần Dầu Khí Bình Minh

Mã số thuế: 6300256878

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 25/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 3A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Thạch Tiên Mai Quế Trâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Trung Tâm Y Tế Huyện Châu Thành A

Mã số thuế: 6300256444

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: ấp 1A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Xây Dựng Danh Phát

Mã số thuế: 6300256324

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 26, ấp Thạnh Phú - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trang Thanh Lâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Xây Dựng Công Trình 268

Mã số thuế: 6300256363

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 15/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 121/3, ấp 1A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phạm Kim Nguyên

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Kiết Tường

Mã số thuế: 6300255962

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 06/01/2015 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 27A, Quốc lộ 61 - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Mai Văn Trúc

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Ngọc Kim

Mã số thuế: 6300255754

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 26/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 7, Trung tâm Thương mại Cái Tắc - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trương Văn Xuân

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại - Dịch Vụ Đồng Tâm

Mã số thuế: 6300254285

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 22/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số nhà 09, ấp Láng Hầm A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Lê Hữu Tâm

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Minh Đức Hp

Mã số thuế: 6300254221

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 17/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Quốc lộ 1A, ấp Tân Phú A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phạm Văn Minh

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Cơ Khí Tiến Đạt

Mã số thuế: 6300254126

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 10/12/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 279, Quốc lộ 1A, ấp Phú Thạnh - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phạm Xuân Hòa

Điện thoại: Xem chi tiết


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Tân Thành

Mã số thuế: 6300253806

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 18/11/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 402 ấp 3A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Nguyễn Văn Lẫm

Điện thoại: N/A


HTX Xây Dựng Toàn Thắng

Mã số thuế: 6300253203

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 27/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: A10 Khu Tái Định cư, ấp Nhơn Thuận 1A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trương Thị Kiều Oanh

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã 297

Mã số thuế: 6300252898

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 16/10/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: Số 95 ấp Thị Tứ - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Trần Văn Vân

Điện thoại: N/A


Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thành Lợi

Mã số thuế: 6300252496

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 25/09/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: 827/17 ấp Long An B - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Phan Hoàng Giang

Điện thoại: N/A


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Quang Nủi

Mã số thuế: 6300249609

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 24/06/2014 (Đã được 5 Năm)

Địa chỉ: số 112 Quốc lộ 61 - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện: Đặng Ngọc Thanh

Điện thoại: Xem chi tiết


HTX Cơ Khí Tín Nhân

Mã số thuế: 6300241141

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 30/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp 1A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HTX Tiểu Thủ Công Nghiệp Ngọc Lợi

Mã số thuế: 6300241134

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 30/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 68 ấp Long An - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HTX Chăn Nuôi Nhím An Bình

Mã số thuế: 6300241127

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 30/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 17 ấp Xáng Mới B - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HTX Cung ứng DV Thủy Sản Phong Mập

Mã số thuế: 6300241102

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 30/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: 343 QL1, ấp Phú Lợi - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


HTX Nuôi Trồng Thủy Sản Nam Hưng

Mã số thuế: 6300241092

Tỉnh/Thành: Hậu Giang

Ngày lập: 30/03/2014 (Đã được 6 Năm)

Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi A - Huyện Châu Thành A - Hậu Giang

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Loading...