Hồ sơ công ty Chưa rõ Huyện Bàu Bàng Bình Dương

Tìm thấy 61 kết quả (0.0024 giây)


Công Ty TNHH POLYTEX FAR EASTERN (VIệT NAM) (Nộp hộ thuế NTNN)

Mã số thuế: 3702435656

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 27/01/2016 (Đã được 2 Năm)

Địa chỉ: lô B4B CN và B 5B CN đường DC KCN Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện:

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Garage Bình Dương

Mã số thuế: 3702339511

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 04/02/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 56A, quốc lộ 13, tổ 2, ấp Cầu Đôi - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Nguyễn Anh Tuấn

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Đại Vũ Phong

Mã số thuế: 3702337786

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 27/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 97, ấp Bầu Hốt - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Phạm Vũ

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Thép Thiên Thưởng

Mã số thuế: 3702332347

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 26/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 279 ấp Đồng Sổ - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Trần Văn Thưởng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Phát Toàn Lợi

Mã số thuế: 3702335309

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 20/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 58, ấp Đồng sổ - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Phạm Toàn

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ - Vận Tải Kiệt Quốc Đạt

Mã số thuế: 3702333478

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 20/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 48, Tổ 2, ấp Lai Khê - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Nguyễn Văn Thông

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Một Thành Viên Đại Thân Thiện

Mã số thuế: 3702333710

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 15/01/2015 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 24 - Lô K2, Khu Đô thị & Dịch vụ Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Lê Xuân Nam

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Thức ăn Gia Súc Lê Minh Tâm

Mã số thuế: 3702324233

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 21/12/2014 (Đã được 3 Năm)

Địa chỉ: Số 77, tổ 2, ấp Long Hưng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Lê Minh Tâm

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Rừng Xanh Đại Ngàn

Mã số thuế: 3702322613

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 15/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 11, tổ 1, ấp Cây Sắn - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Trương Thị Hoàng Trang

Điện thoại: Xem chi tiết


Công Ty TNHH Thành Hoàng Long

Mã số thuế: 3702321828

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 11/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: ô 12, Lô A5, đường D1, khu tái định cư Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Phan Danh Hoàng

Điện thoại: N/A


Công Ty TNHH Một Thành Viên Văn Thọ Phát

Mã số thuế: 3702320817

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 07/12/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 12, khu đô thị Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Vũ Văn Thọ

Điện thoại: N/A


Công Ty Cổ Phần Suất ăn Công Nghiệp Cộng Đồng

Mã số thuế: 3702301081

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 18/09/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Thửa đất số 49, tờ bản đồ số 40, đường NA, khu dân cư ấp 5A - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Đặng Văn Thọ

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp TN Đoàn Huyền Thành

Mã số thuế: 3702293867

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 17/08/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 90, ấp Cầu Sắt - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Nguyễn Văn Đáng

Điện thoại: Xem chi tiết


Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Sản Xuất & Xuất Nhập Khẩu Hà Phú Thịnh Tại Bình Dương

Mã số thuế: 0104560990-001

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 10/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 158, ấp Bưng Thuốc - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Từ Kim Liên

Điện thoại: Xem chi tiết


TRườNG TRUNG HọC Cơ Sở LAI UYêN

Mã số thuế: 3702284365

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 01/07/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: QL13, ấp Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Lê THạNH

Điện thoại: Xem chi tiết


HộI NôNG DâN HUYệN BàU BàNG

Mã số thuế: 3702283844

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 30/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Tầng 1, căn số A4-25, dãy nhà TĐC, PTM Bàu Bàng, ấp Đồng Sổ - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: NGUYễN QUANG THANH

Điện thoại: Xem chi tiết


Doanh Nghiệp Tư Nhân Tiệm Vàng Và Dịch Vụ Cầm Đồ Kim Quyên

Mã số thuế: 3702279100

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 08/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Số 170, tổ 4, ấp Bầu Hốt - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: Nguyễn Tứ Hải

Điện thoại: Xem chi tiết


PHòNG Y Tế HUYệN BàU BàNG

Mã số thuế: 3702279220

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 05/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B3-20, Đường NC, KĐT Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: PHạM VăN HạNH

Điện thoại: Xem chi tiết


ĐàI TRUYềN THANH HUYệN BàU BàNG

Mã số thuế: 3702279206

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 05/06/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: B3-20, Đường NC, KĐT Bàu Bàng - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: LA VăN CHâU

Điện thoại: Xem chi tiết


HUYệN ĐOàN BàU BàNG

Mã số thuế: 3702276861

Tỉnh/Thành: Bình Dương

Ngày lập: 26/05/2014 (Đã được 4 Năm)

Địa chỉ: Đường NC, KĐT - Huyện Bàu Bàng - Bình Dương

Đại diện: DươNG HùNG TRí

Điện thoại: Xem chi tiết


Loading...
Cho thue pg