Hồ sơ công ty Phường 06 Quận 11 TP Hồ Chí Minh

Tìm thấy 62 kết quả (0.0078 giây)


Chi Nhánh Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Lý Cẩm Huê Trường Hưng

Mã số thuế: 0305208690-001

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 17/07/2011 (Đã được 10 Năm)

Địa chỉ: 186 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Giang Muối

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quỳnh Trang

Mã số thuế: 0310273053

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/08/2010 (Đã được 11 Năm)

Địa chỉ: 175/81 Phó Cơ Điều Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Toàn

Điện thoại: N/A


Cty CP Nhân Hoà Thiện

Mã số thuế: 0309349942

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 22/08/2009 (Đã được 12 Năm)

Địa chỉ: 180 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Diệp Thị Kim Khoa

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đức Thành Vinh

Mã số thuế: 0307420276

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/03/2009 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 1101 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Chung Phương Hằng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sánh Sánh

Mã số thuế: 0305892717

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/08/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 492/48 Tân Phước Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Tăng Vĩ Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Hoàng Gia Nghĩa

Mã số thuế: 0305863995

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 31/07/2008 (Đã được 13 Năm)

Địa chỉ: 140-142 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Võ Quốc Ngữ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Chăn Nuôi Việt Mỹ

Mã số thuế: 0304204654

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 19/03/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 231 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Văn Chen

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Nghi Bằng

Mã số thuế: 0305548055

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 16/03/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 1099A Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Ngô Lệ Nghi

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Đồng Hồ Đăng Khoa

Mã số thuế: 0305528570

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/03/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 993 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Vi Thuý

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Kỹ Thuật Và Phần Mềm Mỹ Trung Việt

Mã số thuế: 0305506640

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 28/02/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 218 Hà Tôn Quyền Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Cố Kính Hiền

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Hải Nguyên

Mã số thuế: 0305437482

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/01/2008 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 136/7 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Hùng Thế Dũng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Hồng Huy

Mã số thuế: 0305061007

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 10/07/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 256 Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Văn Nam

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ Hoàng Kim

Mã số thuế: 0305033271

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 24/06/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 1099 Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Thị Bích Ngọc

Điện thoại: N/A


Kao Siêu Lực

Mã số thuế: 0302259104-003

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 21/06/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 1175 Đường 3 Tháng 2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Kao Siêu Lực

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Việt Hoa Phát

Mã số thuế: 0304995540

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 03/06/2007 (Đã được 14 Năm)

Địa chỉ: 237/52 Hà Tôn Quyền Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Bảo Quang

Điện thoại: N/A


Cty TNHH MTV Dịch Vụ Du lịch Thế Hệ Mới

Mã số thuế: 0304947699

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 07/05/2007 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 1183A Đường 3/2 Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Đặng Đỗ Khôi Nguyên

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thần Phong

Mã số thuế: 0304936351

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 02/05/2007 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 231 Tạ Uyên Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Trần Thanh Vũ

Điện thoại: Xem chi tiết


Cty TNHH Thương Mại Chánh Thái

Mã số thuế: 0304602380

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 09/10/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 185/139 Phó Cơ Điều Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lăng Khâm Hùng

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Công Thành Vi Na In Do Mi

Mã số thuế: 0304401116

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 15/06/2006 (Đã được 15 Năm)

Địa chỉ: 216 Phó Cơ Điều Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Nguyễn Thị Kim Dung

Điện thoại: N/A


Cty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Minh

Mã số thuế: 0304340248

Tỉnh/Thành: TP Hồ Chí Minh

Ngày lập: 14/05/2006 (Đã được 16 Năm)

Địa chỉ: 168/18A Trần Quý Phường 06 - Quận 11 - TP Hồ Chí Minh

Đại diện: Lê Trung Cang

Điện thoại: N/A